Strona główna PTI Strona główna serwisu Członkowski system informatyczny (wymagane userid/hasło)
 
© 2010 Serwis utrzymywany przez Sekcję Komputerów Mainframe PTI
www.mainframe-academy.pl
g.plucinski [at] pti [dot] net [dot] pl

Kiedyś był to "Nieoficjalny serwis internetowy członków PTI" - Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Obecnie znieświerzony tym co się dzieje w PTI (dawnym) postanowiłem z grupą osób założyć POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYKÓW. Różnica drobna w nazwie ale bardzo istotna. w Polskim Towarszystwie Informatycznym INFORMATYCY zostali zepchnięci na margines a ich miejsce zajęli różnej maści pseudoinformatycy - z profesjonalną informatyką niewiele mający wspólnego. Nie to żeby tacy ludzie byli źli czy niepotrzebni - ale w sposób zupełnie nieuprawniony zagarniają miejcse profesjonalistom.

Dlatego tworzymy stowarszyszenie INFORMATYKÓW gdzie warunkiem przynależności będzie wykonywanie zawodu informatyka a miernikiem pozycji w stowarszyszeniu dokonania zawodowe, kompetencja i doświadczenie.


Aktualności

"Członkowie ZG PTI pozbawieni Funkcji"

Koleżanki i Koledzy

mając do tego takie samo umocowane
jak zarząd PTI do wykluczenia Grzegorz Plucińskiego  z PTI i
pozbawienia członkostwa honorowego Piotra Fuglewicza

niniejszym podejmujemy uchwałę o odwołaniu
ze składu Zarządu Głównego PTI:
Mariana Nogi
Janusza Dorozynskiego
Barbary Krolikowskiej
marka hołyńskiego
Beaty Ostrowskiej
Beaty Chodackiej
Tomasza Komorowskiego
Wojciecha Kulika
Anny B. Kwiatkowskiej
Adama Mizerskiego
Jerzego S. Nowaka
Marcina Paprzyckiego
Zenona Sosnowskiego
Janusza Żmudzinskiego

odwołanie jest skutecznie z dniem ogłoszenia na listach dyskusyjnych
pti-l i pti-anna
oraz na stronie internetowej
www.pti.net.pl

jednocześnie nadajemy w/w osobom honorowy tytuł
"wybitnego łamacza statutu PTI"

Honorowy komitet dysydentów PTI - Komitet Obrony Rozumu:
Grzegorz Pluciński
Piotr Fuglewicz

uchwałę podjęto jednogłośnie

Data publikacji: 04.01.2014, GP PTI

"Zmarł Profesor Władysław Turski"

W dniu 18 lipca 2013 zmarł Profesor Władysław Turski, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Honorowy PTI, pierwszy prezes PTI.

Wszyscy członkowie PTI łączą się w żali z powodu starty zasłużonego i powszechnie szanowanego członka Stowarzyszenia.

Cześć jego pamięci

Wspomnienie Rady Naukowej PTI o Profesorze Władysławie Turskim

Data publikacji: 19.07.2013, GP PTI

"Powstał dział szukam współpracownika"

Miejsce w którym członkowie PTI będą mogli dawać ogłoszenia, informacje o poszukiwaniu współpracowników do realizacji kontraktów, zamówień publicznych, czy innych celów - wspólnego zrealizowania przedsięwzięcia IT lub związanego z działalnością PTI"

Dział powstał z inicjatywy Jerzego Nepostyna i on został opiekunem i redaktorem działu.

Data publikacji: 24.02.2013, GP PTI

"Powstał dział przetargi publiczne"

Miejsce w którym członkowie PTI będą mogli publikować swoje opinie na temat przetargów publicznych z dziedziny IT.

Dział powstał z inicjatywy kol. Mirosława Abramowicza, na podobieństwo działu prowadzonego przez sekcję komputerów mainframe PTI

http://www.mainframe-academy.org/index.php?id=64

Opiekunem i redaktorem działu jest kol. Mirosław Abramowicz


Data publikacji: 24.02.2013, GP PTI

"Powołany do życia serwis członków PTI - www.pti.net.pl"


Data publikacji: 02.12.2011, SKM PTI